ομ

ὀμ (Α)
(αιολ. τ.) (πρόθεση) ανά.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αιολ. τ. τής πρόθεσης ἀνά προ τών χειλικών συμφώνων (πρβλ. αιολ. ὀμμένω αντί ἀναμένω): ἀνά > ἀν (με αποκοπή) > ὀν (με κώφωση) > ὀμ- (με αφομοίωση)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.